www.belferjb.pl start kontakt
Informacje o Bonie Turystycznym:
https://bonturystyczny.polska.travel

Menu główne

Newsletter

Chcesz być informowany o najlepszych ofertach? Wypełnij formularz i wyślij

Newsletter Imię

Nazwisko

E-mail

Miasto

Województwo

Treść Zapytania

WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  IMPREZACH  TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE  „BELFER-JB”

1. Uczestnik, zobowiązany jest stosować się do regulaminów oraz poleceń kierownika i wychowawców.

2. Uczestnik zobowiązany jest znać swój PESEL oraz posiadać wymagane przez organizatora dokumenty np. paszport, legitymacja szkolna.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za drogocenny sprzęt, wartościowe przedmioty oraz pieniądze nie zdeponowane u wychowawcy.

4. W przypadku stwierdzenia:

UCZESTNIK ZOSTANIE WYDALONY Z PLACÓWKI WYPOCZYNKU – BEZ ZWROTU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH I NA KOSZT RODZICÓW/OPIEKUNÓW

5. Uczestnik oraz jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone podczas trwania wypoczynku.

6. Uczestnik powinien dostosować się pod względem ubioru i ekwipunku do wymogów sporządzonych i przedstawionych w specjalnych informatorach.