www.belferjb.pl start kontakt
Informacje o Bonie Turystycznym:
https://bonturystyczny.polska.travel

Menu główne

Newsletter

Chcesz być informowany o najlepszych ofertach? Wypełnij formularz i wyślij

Newsletter Imię

Nazwisko

E-mail

Miasto

Województwo

Treść Zapytania

REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII/ OBOZU

  1. Uczestnik imprezy turystycznej jest:
   * uśmiechnięty, wesoły, koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszy
   * człowiekiem honoru dbającym o dobre imię koloni/obozu
  2. Uczestnik imprezy turystycznej szanuje swoich wychowawców i instruktorów oraz wszystkie dzieci.
  3. Uczestnik ma prawo do :
   * uczestnictwa w pracach samorządu kolonii/ obozu i własnej grupy, bycia wybranym do jego organów i wybierania innych.
   * opiniowania planu pracy i zgłaszania uwag i propozycji do kierownika w sprawie życia kolonijnego i organizacji zajęć programowych jeżeli dotyczą całej kolonii/obozu lub bezpośrednio do wychowawcy jeżeli dotyczą grupy
   * brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach kierunkowych np. (windsurfing , konie)
   * korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego dostępnego na kolonii/ obozie
   * korzystania z telefonu
   * bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika kolonii, lekarza, higienistki. W tym celu zgłasza się do wymienionych osób w godzinach porannych. Do opiekuna grupy może zgłaszać sie o każdej porze dnia.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do:
   * nie oddalania się z terenu kolonii/obozu bez wiedzy opiekuna grupy
   * dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym i w całym otoczeniu kolonii/obozu
   * przestrzegania rozkładu dnia
   * przestrzegania regulaminów uczestnika kolonii/obozu
   * poruszania się po drogach -wycieczek
   * kąpieli
   * bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  5. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony i ukarany.
   Za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:
   * wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników
   * wyróżnienie przez kierownika na apelu kolonii/obozu
   * wyróżnienie dyplomem
   * nagroda rzeczowa
   Za rażące przewinienia nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być ukarany:
   * upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy
   * upomnieniem i nagana przez kierownika na apelu kolonii/obozu
   * wysłaniem listu informującego o zachowaniu do rodziców
   * wydaleniem z kolonii/obozu